อนุทิน 105401 - Mr. Sisavanh Vongkatanegnou

ผู้นำเสนอ นาย สูนทร เทพปัญญา

ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ป่าไม้ โดยใช้กระบวนการ AIC ตำบล คลองทอม อ. คลองเหนืค จ. กระบี่

ข้อดี วางเฟรม์ กะจ่างแจ้งดี ,ตัวอัษสรพอดี เวลาพอดี

ข้อเสีย เนื้อหาขาดไปบางตอน และการบรรยาย เป็นลาว ส่วนมาก

ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบก่อนนำเสนอ และต้องฝึก ภาษาไทย อีกพอสมควร

สรุปผลการประเมิน ในระดับ  ปานกลาง (2)

เขียน 12 Mar 2012 @ 20:44 () แก้ไข 21 Mar 2012 @ 17:43, ()


ความเห็น (1)

Sisavanh VKTG
IP: xxx.182.98.201
เขียนเมื่อ 

I can read thai words but to write is too slow so I prefer writing in English

Sorry if not convenience for you

Cheer