อนุทิน 105350 - จ่าตรี ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์

ผู้นำเสนอ : นาย วรวิไล สมบัติ ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง ข้อดี : ทราบถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ว่าเป็นอย่างไรและแนวทางในการอนุรักษ์ให้ยั่งยืนได้ ทำให้ทราบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สูงและชาวเขา ข้อเสีย : การอธิบายไม่ค่อยต่อเนื่องกับเนื้อหา ข้อเสนอแนะ : การนำเสนอถ้าต่อเนื่องและครอบคลุมเนื้อหาก็จะดี สรุปผลการประเมิน : ระดับ 2 คร้าบ (1)น้อย (2)ปานกลาง(3)มาก รายละเอียดในการวิพากษ์ 1.ขนาดตัวอักษร 2.สีตัวอักษร 3.การออกแบบพื้นหลัง 4.ภาพประกอบ รวทั้งภาพเคลื่อนไหว 5.เสียงประกอบ 6.เทคนิคการเคลื่อนไหวระหว่างประโยค 7.วิธีการนำเสนอประกอบ Power Point 8.สรุปผลการประเมิน ผุ้ประเมิน นาย ณรงค์วิทย์ ศิริขันธ์ รหัสนักศึกษา 55422319113 สาขา ยุทธศาสตร์การพัฒนา รุ่นที่ 11

เขียน 11 Mar 2012 @ 12:28 ()


ความเห็น (0)