อนุทิน 105336 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมบ้านพันนา ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข้อดี: น้ำเสียง จังหวะการการอธิบายชัดเจน น้ำเสียงนุ่มชวนน่าฟัง

ข้อเสีย: สีพื้นหลังสไลด์กลืนตัวอักษร ทำให้อ่านเนื้อหาไม่สะดวก

ข้อเสนอแนะ: ควรปรับเรื่องสีพื้นหลัง และตัวอักษร ให้อักษรเด่นกว่าพื้นหลัง

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:57 () แก้ไข 11 Mar 2012 @ 11:58, ()


ความเห็น (0)