อนุทิน 105318 - นาย นิพนธ์ วงค์กาฬสินธุ์

  ติดต่อ

การวิพากษ์วิชาคอมพิวเตอร์ เสนอ อ.สุรพร พงษ์สุวรรณ ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชากรในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AICข้อดีอ่านง่าย กระซับ ข้อเสียเตรียมตัวน้อย ข้อเสนอเตรียมความพร้อม สรุปผลการประเมิน ปานกลางผู้ปนะเมิน นายนิพนธ์ วงศ์กาฬสินธุ์ 55422319116

  เขียน:  

ความเห็น (0)