อนุทิน 105312 - justholla

  ติดต่อ

ผู้นำเสนอ นายสุนทร เทพปัญญา

เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC (Appreciation Influence Control) กรณีศึกษา ตำบลท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ข้อดี

 เสียงดังฟังชัด 

ข้อเสีย

 การเขียนภาษาไทยบางคำยังไม่ถูกต้อง, ไม่มีนิยามศัพท์เฉพาะ 

ข้อแนะนำ

 ควรเพิ่มนิยามศัพท์เฉพาะด้วย 

ระดับการประเมิน

 

        2  ปานกลาง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)