อนุทิน 105311 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : นายสุนทร เทพปัญญา

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้โดยใช้กระบวนการ AIC

ข้อดี: สไลด์สวยงาม 

ข้อเสีย: หัวข้อการพรีเซนต์หายไป

ข้อเสนอแนะ: ควรลำดับหัวข้อการพรีเซนต์

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 2

เขียน 11 Mar 2012 @ 11:22 ()


ความเห็น (0)