อนุทิน 105303 - Saranporn

  ติดต่อ

วิพากษ์

ผู้นำเสนอ : นางศรีสมบัติ อภิวัฒน์ชัชวาลย์

หัวข้อ : การปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาลและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลในเขตจังหวัดสกลนคร

ข้อดี : อธิบายได้ชัดเจนดี เสียงดังฟังชัด

ข้อเสีย : ไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการศึกษา

ข้อเสนอแนะ : ควรอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการศึกษาเพื่อให้มองเห็นภาพมากขึ้น

สรุปผลการประเมิน : ปานกลาง (2)

  เขียน:  

ความเห็น (0)