อนุทิน 105296 - phommalath

phommalath

ຊື່ເລອືງ: ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຊີງອະນຸລັກ

ຜູ້ນຳສະເໜີ: ນາຍ ວອນວິໄລ ສົມບັດມຸນວົງ

ຈຸດດີ: ຮູບພາບນຳສະເໜີດີ

ຈຸດເສຍ: ຕົວໜັງສືນ້ອຍເກີນໄປ,

ໃຫ້ຄະແນນ: 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:46 () แก้ไข 18 Mar 2012 @ 10:40, ()


ความเห็น (0)