อนุทิน #105296

ຊື່ເລອືງ: ການທ່ອງທ່ຽວໃນເຊີງອະນຸລັກ

ຜູ້ນຳສະເໜີ: ນາຍ ວອນວິໄລ ສົມບັດມຸນວົງ

ຈຸດດີ: ຮູບພາບນຳສະເໜີດີ

ຈຸດເສຍ: ຕົວໜັງສືນ້ອຍເກີນໄປ,

ໃຫ້ຄະແນນ: 3

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)