อนุทิน #105280

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสกลนคร ข้อดี นำเสนอได้อย่างเข้าใจ ข้อเสีย - ข้อเสนอแนะ ทำได้ดีแล้วค่ะ สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน:

ความเห็น (0)