อนุทิน 105280 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ นางศรีสมบัติ ชื่อเรื่อง การปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลของพนักงานเทศบาลในจังหวัดสกลนคร ข้อดี นำเสนอได้อย่างเข้าใจ ข้อเสีย - ข้อเสนอแนะ ทำได้ดีแล้วค่ะ สรุปผลการประเมิน ในระดับ 3

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:18 ()


ความเห็น (0)