อนุทิน 105277 - นาย วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ผู้นำเสนอ : นายวรลิไล สมบัติมูลวงค์

ชื่อเรื่อง : การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนที่สูงกรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวเขาหมู่บ้านดอยเลี่ยมตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข้อดี: สไลด์ดูดีสวยงามสะอาดตา

ข้อเสีย: ขนาดตัวหนังสือ บางสไลด์ขนาดเล็กเกินไป

ข้อเสนอแนะ: เนื้อหาควรมีรายละเอียดมากกว่านี้

 

สรุปผลการประเมิน : ในระดับ 2

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:09 () แก้ไข 11 Mar 2012 @ 11:26, ()


ความเห็น (0)