อนุทิน 105276 - กิรอัชฌา

กิรอัชฌา

ผู้นำเสนอ นายวรวิไลย ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูงกรณีศึกษาวัฒนธรรมชาวเขาหมู่บ้านดอยเลี่ยม ข้อดี นำเสนอเสียงดังชัดเจน ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาการจัดเนื้อหาในแต่ละบท (กรอบแนวคิดอยู่บทที่ 1) สรุปผลการประเมิน ระดับ 2

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:08 ()


ความเห็น (0)