อนุทิน 105027 - ครูบาบินก้าว

  ติดต่อ

‎. สิ่งดีมากมาย โดนมองข้าม ในยามขัดแย้ง

พุทธศาสนา มีหลักนานาสังวาส เป็นความฉลาด ที่สะอาด โปร่งใส ที่ผู้บริหาร นักรัฐศาตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ฯลฯ โลกทั้งใบ น่าจะได้ มาศึกษา นำมาคุ้มครอง ปกป้องแผ่นดิน

  เขียน:  

ความเห็น (0)