อนุทิน 105027 - ครูบาบินก้าว

‎. สิ่งดีมากมาย โดนมองข้าม ในยามขัดแย้ง

พุทธศาสนา มีหลักนานาสังวาส เป็นความฉลาด ที่สะอาด โปร่งใส ที่ผู้บริหาร นักรัฐศาตร์ นิติศาสตร์ อักษรศาสตร์ ฯลฯ โลกทั้งใบ น่าจะได้ มาศึกษา นำมาคุ้มครอง ปกป้องแผ่นดิน

เขียน 01 Mar 2012 @ 06:36 ()


ความเห็น (0)