อนุทิน 10493 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

  ติดต่อ

ได้การบ้านมา ให้ไปศึกษาเครื่องมือ Structural equation modeling (SEM) สำหรับทดสอบค่าสถิติของงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะใช้ SPSS แต่ supervisor บอกว่าไม่พอ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็น independent กับ dependent ปรับเปลี่ยนแทนกันได้  งานวิจัยทางด้าน Information Systems (IS) ได้นำ SEM เข้ามาใช้ทดสอบ ความสำคัญอยู่ที่ ตัวอย่าง > 200 และไม่มี error โปรแกรมที่นิยมใช้ก็มี LISREL, PLS, EQS, และ AMOS หน้าตามันเป็นอย่างนี้ ดูแล้ววุ่นวายพอสมควร

SEM

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)