อนุทิน 10493 - ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา

ได้การบ้านมา ให้ไปศึกษาเครื่องมือ Structural equation modeling (SEM) สำหรับทดสอบค่าสถิติของงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) งานวิจัยที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะใช้ SPSS แต่ supervisor บอกว่าไม่พอ เพราะความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่เป็น independent กับ dependent ปรับเปลี่ยนแทนกันได้  งานวิจัยทางด้าน Information Systems (IS) ได้นำ SEM เข้ามาใช้ทดสอบ ความสำคัญอยู่ที่ ตัวอย่าง > 200 และไม่มี error โปรแกรมที่นิยมใช้ก็มี LISREL, PLS, EQS, และ AMOS หน้าตามันเป็นอย่างนี้ ดูแล้ววุ่นวายพอสมควร

SEM

 

เขียน 09 Jun 2008 @ 08:21 () แก้ไข 09 Jun 2008 @ 08:34, ()


ความเห็น (0)