อนุทิน 104847 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

การเดินทางทุกครั้งเป็นความรู้และประสบการณ์ตรง ใครเก็บเกี่ยวความทรงจำได้มากทั้งด้านบวกและลบแล้วนำมาพินิจพิจารณาหาเหตุและผลเพื่อส่งเสริม “วิชาความรู้และคุณธรรม” ในใจของแต่ละคน ผู้นั้นย่อมได้รับประโยชน์อันยั่งยืนถาวรเป็นสารัตถะของการดำรงอยู่ตลอดไป

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/479544

  เขียน:  

ความเห็น (0)