อนุทิน 104737 - โสภณ เปียสนิท

เขียนอย่างไรให้ดีมีคุณค่า

จนบรรณาธิการผ่านความเห็น

ว่าความคิดของเราเข้าประเด็น

มีจุดเด่นจุดดีที่ควรดัง

เขียน 18 Feb 2012 @ 23:00 ()


ความเห็น (0)