อนุทิน 104329 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

วันนี้ได้รับเกียรติ์จากผอ.วสันต์ มรกตเขียว ได้เรียนเชิญให้เข้าร่วมประชุม ความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) ในโครงการ ๑ช่วย๙ ของโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีผู้เข้าร่วม จากโรงเรียน๙ แห่งๆ ละ ๖ ท่าน ภาคเช้าเป็นการปูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยดร.คมศร วงศ์รักษา รองผู้อำนวยการ สมศ.เป็นวิทยากร จากนั้นก็ได้มีการลงนามความร่วมมือกันโดยมี ท่านดร.ศรีสมบัติ ภูมิเขียว ผอ.เขตฯมัธยมที่๒๙ เป็นสักขีพยาน สาระสำคัญของเรื่องสืบเนื่องจากนโยบายของรัฐ และระบบคุณภาพทางการศึกษาของสมศ.การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกแง่คิดมุมมองหนึ่งที่เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาให้ก้าวไปสู่มาตรฐานสากล เหมือนกับพี่ช่วยน้อง น้องต้องถามพี่เพื่อให้เดินไปพร้อมกัน แต่ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็จะเป็นดั่งเช่นปัจจุบัน แต่ถ้าน้องนั้นอ่อนจนไม่รู้จะช่วยอย่างไร หรือรอแต่พี่จะมาช่วยก็คงไม่ไหว อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องคิดร่วมกัน เพราะวันนี้อุบลราชธานีมีประตูสู่เมืองปากเซ  สปป.ลาว พร้อมที่จะพังรั้งเขตแดนในปี๕๘ ต้องพร้อมที่จะรู้เขารู้เรา ดั่งปราชญ์ซุนวูได้กล่าวไว้ว่า"เมื่อรู้เขา รู้เรา" รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง แต่ผมบอกว่า รู้เท่าเอาไว้กัน รู้ทันเอาไว้แก้ รู้แพ้เอาไปปรับตนเอง.

เขียน 03 Feb 2012 @ 15:09 () แก้ไข 03 Feb 2012 @ 15:14, ()


ความเห็น (0)