อนุทิน 104139 - ปัณณ์ปาลี ศิริธุวานนท์

  ติดต่อ

อนุทิน...จอกแหนในใจ

 ท่าน ว.วชิรเมธี ท่านเปรีบยเทียบเรื่องทิฐิกับจอกแหนได้ลึกซึ้งดีจริงๆ ท่านกล่าวว่า "ทิฐิ" เปรียบไปก็คล้ายจอกแหนที่ปกคลุมอยู่เหนือน้ำ ถ้ามีมากก็ทำให้น้ำเสีย เพราะบดบังกระบวนการสร้างออกซิเจนในน้ำ นานไปก็ขยายตัวคลุมน้ำใสกลายเป็นบึงร้าง ตื้นเขิน ความข้อนี้ฉันใด อุปไมยของทิฐิก็ฉันนั้น คนที่ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของมิจฉาทิฐิ ก็นับวันแต่จะมีความเสื่อมเข้าครอบงำ ดุจพระจันทร์ข้างแรม ที่ค่อย ๆ จางแสงลงทีละน้อยจนมืดมิด เราคงต้องย้อนกลับมามองดูในใจของเราว่าได้เผลอปล่อยให้จอกแหนแห่งทิฐิปกคลุมจนความเสื่อมเข้าครอบงำบ้างหรือเปล่า ถ้าพบว่ามีมาก คงถึงเวลาในการชำระล้างให้ใจเรามาใสสะอาดดั่งน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลากันดีกว่า 
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)