อนุทิน 103939 - นัยนา สงึมรัมย์

  ติดต่อ

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีผู้มีความรู้หรือครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำคืองานในตำแหน่งครูหรือผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสหกรณ์โรงเรียน งานพัสดุ งานสารบรรณ งานสำนักงานฝ่่าย งานทะเบียน งานอนามัยโรงเรียน งานบุคลากร เป็นต้น งานพิเศษเหล่านี้ผู้ปฏิบัติย่อมมีความรู้ความชำนาญ จึงสามารถถอดประสบการร์ออกมาได้

  เขียน:  

ความเห็น (0)