อนุทิน 103939 - นัยนา สงึมรัมย์

การจัดการความรู้ในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีผู้มีความรู้หรือครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ประจำคืองานในตำแหน่งครูหรือผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ และปฏิบัติหน้าที่พิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสหกรณ์โรงเรียน งานพัสดุ งานสารบรรณ งานสำนักงานฝ่่าย งานทะเบียน งานอนามัยโรงเรียน งานบุคลากร เป็นต้น งานพิเศษเหล่านี้ผู้ปฏิบัติย่อมมีความรู้ความชำนาญ จึงสามารถถอดประสบการร์ออกมาได้

เขียน 19 Jan 2012 @ 10:25 ()


ความเห็น (0)