อนุทิน 103798 - W.ayutthaya

W.ayutthaya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เพลงเรืออยุธยา (ญ) (สร้อย)(ปาย)เราเป็นราชธานีเมืองคนดีไม่สิ้น สืบสานงานศิลป์(5ให้)อยุธยา จากอดีตก่อนกาลด้วยรากฐานบรรพชน จากคนสู่คน(5ให้)สืบกันมา มรดกแผ่นดินมีทั้งศิปป์ทั้งศาสตร์ หล่อรวมร่วมชาติ(5ให้)อยุธยา ทั้งอิฐมอญบ้านทรงไทยอีกทั้งปลาใบลาน ล้วนถูกสืบสาน(5ให้)แต่ก่อนมา (ป่าน)เครื่องจักสานหัตถกรรมงานฝีมือเลอเลิศ ล้วนก่อกำเนิด(5ให้)เกิดมา ของกินขึ้นชื่อนั้นก็คือโรตี ต้องถิ่นฐานย่านนี้(5ให้)อยุธยา เราต้องร้อยใจรวมร่วมจิตจดจำ สานวัฒนธรรม(5ให้)อันล้ำค่า อนุรักษ์ศิลป์ไทยสืบไว้ให้คงอยู่ ศาสตร์ ศิลป์ไทยสืบไว้ให้คงอยู่

                               สืบสานงานคู่กรุงเก่าเอย
เขียน 14 Jan 2012 @ 21:08 ()


ความเห็น (0)