อนุทิน 10377 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อวานนี้ได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปขอขมาลาโทษโยมพ่อที่ลูกนี้ "อกตัญญู" ด้วยการไปเปลี่ยนชื่อของตนเอง

ตั้งแต่ที่เราเกิดมาพ่อผู้มีพระคุณได้ตั้งชื่อให้ไว้ดีแล้ว ประเสริฐแล้ว 

แต่เราดันไปเอาความคิดเลว ๆ ที่แปลกเปื้อนในสังคมว่าชื่อนี้เป็น "กาลกิณี"

ที่แท้ชื่อไม่ได้กาลกิณี เราความคิดของเราต่างหากที่เป็นกาลิณี เพราะเราเป็นคนอกตัญญู

เขียน 08 Jun 2008 @ 17:49 ()


ความเห็น (0)