อนุทิน 103762 - ฟ้าใส

ฟ้าใส
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การจัดการความรู้ (Knowledge Management -KM)

  ความรู้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
  1. ความรู้เด่นชัด (Explicit Knowledge) จะเน้นไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ เมื่อนำความรุ้ไปใช้แล้วเกิดความรู้ใหม่ นำมาสรุปไว้เพื่อใช้อ้างอิง หรือให้ผู้อื่นเข้าถึงได้ต่อไป
  2. ความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) เน้นไปที่การจัดเวทีเพื่อให้มีการแบ่งปันความรู้ที่อยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ ทำให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน อันนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่ ที่แต่ละคนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
เขียน 13 Jan 2012 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)