อนุทิน 103741 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ รู้รักอย่าแตกร้าว ....... สมัคคี

รู้รอบอย่าลืมดี ............ เด็กน้อย

รู้ชาติศาสน์กษัตริย์ศรี ... สูงส่ง เสมอนา

รู้เรื่อง"เทคโนฯ"ร้อย ..... เลือกเฟ้นใฝ่เรียน

(สามัคคี ยักเยื้อง เขียน สมัคคี เพื่อคำจะไม่เกินตามบังคับ ถ้าเป็น สมัคคี คำ ส ออกเสียง เป็นลหุ เบาและเร็ว นับเป็นสองคำ ถ้า สามัคคี เป็นสามคำ ผิดผัง)

คำขวัญวันเด็กปีนี้ ..สามัคคี "มีความรู้ คู่ปัญญา" คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี น่าจะบอกว่า..สามัคคี "มีคุณธรรม นำปัญญา" คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี จะงามทั้งคำทั้งความ และควรกว่า นายกใช้คำซ้ำความหมาย คือความรู้ แล้วยังปัญญาอีก ที่จริงบอกให้มีความรู้แล้ว ต้องมีคุณธรรมกำกับ เป็นการเน้นคุณธรรมด้วย ลักษณะนี้ใช้คำเปลือง แต่ความหมายซ้ำ จากคำขวัญนี้แหละ ทำให้ีคนไม่ชอบนายกเป็นทุนเดิมวิจารณ์กันมากมาย แต่เขาวิจารณ์ว่าไม่เน้นคุณธรรม เขาไม่ได้วิจารณ์เรื่องการใช้คำ-ภาษาที่สื่อ อันนี้ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบนายก และไม่ได้บอกว่าชอบ แต่ความจริงคำขวัญควรจะเป็นดังที่กล่าวมา

เขียน 13 Jan 2012 @ 10:42 () แก้ไข 29 Jun 2012 @ 10:27, ()


ความเห็น (1)

พูดถึงเรื่องสามัคคี ผู้ใหญ่นี่สอนแต่เด็ก ตัวผู้ใหญ่นั่นเป็นตัวอย่างไหม: