อนุทิน 103712 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

พ.ศ. 2511 จอมพลถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)