อนุทิน 103712 - พัดศรีเรือง

พ.ศ. 2511 จอมพลถนอม กิตติขจร ความเจริญและความมั่นคงของชาติไทยในอนาคต ขึ้นอยู่กับเด็กที่มีวินัย เฉลียวฉลาดและรักชาติยิ่ง

เขียน 12 Jan 2012 @ 23:04 () แก้ไข 12 Jan 2012 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)