อนุทิน 103711 - พัดศรีเรือง

พ.ศ. 2506 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ขอให้เด็กสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้า จงเป็นเด็กที่มีความขยันหมั่นเพียรมากที่สุด

เขียน 12 Jan 2012 @ 23:04 () แก้ไข 12 Jan 2012 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)