อนุทิน #103668

พุทธทาส พุทธธรรม จุดแท้จริงของความเป็นคน "...ท่านแน่ใจเป็นที่สุดแล้วว่า ท่านเป็นคนเต็มเปี่ยมตามคำแปลหรือความหมายของคำว่า คน..."
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)