อนุทิน 103668 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

พุทธทาส พุทธธรรม จุดแท้จริงของความเป็นคน "...ท่านแน่ใจเป็นที่สุดแล้วว่า ท่านเป็นคนเต็มเปี่ยมตามคำแปลหรือความหมายของคำว่า คน..."
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)