อนุทิน 103668 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
พุทธทาส พุทธธรรม จุดแท้จริงของความเป็นคน "...ท่านแน่ใจเป็นที่สุดแล้วว่า ท่านเป็นคนเต็มเปี่ยมตามคำแปลหรือความหมายของคำว่า คน..."
เขียน 12 Jan 2012 @ 08:18 () แก้ไข 12 Jan 2012 @ 08:23, ()


ความเห็น (0)