อนุทิน 103422 - โสภณ เปียสนิท

คุณหมอประเวศ กล่าวไว้ว่า

..สังคมไทยเป็นสังคมแห่งอำนาจ ชอบใช้อำนาจ แต่สังคมที่ซับซ้อนใช้อำนาจไม่ได้ ต้องแก้

ด้วยความรู้ ด้วยข้อมูล สังคมญี่ปุ่นเป็นสังคมแห่งข้อมูล อยากให้ศึกษาข้อมูลมากกว่าความรัก

โลภ หลง กลัว เป็นตัวนำความคิด

เขียน 07 Jan 2012 @ 21:39 ()


ความเห็น (0)