อนุทิน 103084 - ลายฟ้า

  ติดต่อ

วันนี้วิเคราะห์ทฤษฎีทางการพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการทำวิจัย ๑)ทฤษฎีบรรลุเป้าหมายของคิง (King's goal attainment theory) ๒)ทฤษฎีเปลี่ยนผ่านของเมลิส (Meleis's transition theory)

  เขียน:  

ความเห็น (0)