อนุทิน #103084

วันนี้วิเคราะห์ทฤษฎีทางการพยาบาล เพื่อใช้ประกอบการทำวิจัย ๑)ทฤษฎีบรรลุเป้าหมายของคิง (King's goal attainment theory) ๒)ทฤษฎีเปลี่ยนผ่านของเมลิส (Meleis's transition theory)

เขียน:

ความเห็น (0)