อนุทิน 103027 - ลายฟ้า

  ติดต่อ

วันนี้เริ่มสวดมนต์เวลา 18.45 น. ในครั้งนี้สวดสาธยายพระปริตร ทั้ง 12 จนครบถ้วนเวลา 21.19 น. และจะเริ่มอีกครั้งตอนเวลา 22.45 น.

  เขียน:  

ความเห็น (0)