อนุทิน #102982

๒๕๕๕ พรปีใหม่ พึงตั้งใจฝึกตนเป็นคนขยัน เสียสละทั้งกาย วาจา ใจ ร่าเริง เบิกบาน ทุก ๆ วัน มีศีล โสดสนิท เป็นปกติ คงมั่น เสมอ.. ทั้งต่อหน้า แล ลับหลังแท้เอย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

๒๕๕๕ พรปีใหม่

พึงตั้งใจฝึกตนเป็นคนขยัน

เสียสละทั้งกาย วาจา ใจ ร่าเริง เบิกบาน ทุก ๆ วัน

มีศีล โสดสนิท เป็นปกติ คงมั่น เสมอ..

ทั้งต่อหน้า แล ลับหลังแท้เอย