อนุทิน 102982 - ครูบาบินก้าว

๒๕๕๕ พรปีใหม่ พึงตั้งใจฝึกตนเป็นคนขยัน เสียสละทั้งกาย วาจา ใจ ร่าเริง เบิกบาน ทุก ๆ วัน มีศีล โสดสนิท เป็นปกติ คงมั่น เสมอ.. ทั้งต่อหน้า แล ลับหลังแท้เอย

เขียน 31 Dec 2011 @ 08:32 () แก้ไข 31 Dec 2011 @ 08:33, ()


ความเห็น (1)

๒๕๕๕ พรปีใหม่

พึงตั้งใจฝึกตนเป็นคนขยัน

เสียสละทั้งกาย วาจา ใจ ร่าเริง เบิกบาน ทุก ๆ วัน

มีศีล โสดสนิท เป็นปกติ คงมั่น เสมอ..

ทั้งต่อหน้า แล ลับหลังแท้เอย