อนุทิน 10264 - wwibul

  ติดต่อ

อ่านที่ต้นกล้าเขียนเรื่อง มิตรภาพ ทำให้นึกถึงบันทึกส่วนตัวที่เขียนไว้เมื่อ 9 ปีก่อน ว่าด้วยเรื่องราวของ  เส้นแบ่ง ไปคุ้ยมาเขียนเป็นบล็อก แล้วเรียบเรียงใหม่

เรียบเรียงด้วยถ้อยคำ

เรียบเรียงด้วยช่องว่าง

เส้นแบ่งนี้...

เป็นเส้นที่แบ่งระหว่างคนต่อคน

เป็นเส้นที่แบ่งระหว่าง สิทธิ กับ หน้าที่

เป็นเส้นที่แบ่งระหว่าง มิตร และ ศัตรู

เป็นเส้นที่แบ่ง ระหว่างสีขาว และ สีดำ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)