อนุทิน 102280 - Dang

Dang
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

พ่อ-แม่ คือพระในบ้าน

การไหว้พระในบ้าน (พ่อแม่)

    เมื่อเราไหว้พระรัตนตรัยแล้ว ก่อนนอนทุกวันพึงไหว้พ่อแม่ ผู้เป็นพระในบ้านซึ่งมีพระคุณอันยิ่งใหญ่แก่เรา โดยพนมมือขึ้นรำลึกถึงพระคุณของท่าน กล่าวคำไหว้ ดังนี้

    มัยหัง มาตาปิตูนังวะ ปาเทสุ  วันทามิ  สาทะรัง  (กราบลง 1 ครั้ง)

นึกถึงพ่อแม่และนึกถึงตัวเราหมอบกราบแทบเท้าท่านทั้งสอง

เขียน 15 Dec 2011 @ 16:36 ()


ความเห็น (0)