อนุทิน 102259 - ก้านกล้วย

  ติดต่อ

มะโน มอบพระผู้ เสวยสวรรค์ แขน มอบถาวยทรงธรรม์ เทอดหล้า ดวงใจ มอบเมียขวัญ และแม่ เกียรติศักดิ์ รักข้า มอบไว้ แก่ตัว

  เขียน:  

ความเห็น (0)