อนุทิน #102259

มะโน มอบพระผู้ เสวยสวรรค์ แขน มอบถาวยทรงธรรม์ เทอดหล้า ดวงใจ มอบเมียขวัญ และแม่ เกียรติศักดิ์ รักข้า มอบไว้ แก่ตัว

เขียน:

ความเห็น (0)