อนุทิน 102259 - ก้านกล้วย

มะโน มอบพระผู้ เสวยสวรรค์ แขน มอบถาวยทรงธรรม์ เทอดหล้า ดวงใจ มอบเมียขวัญ และแม่ เกียรติศักดิ์ รักข้า มอบไว้ แก่ตัว

เขียน 14 Dec 2011 @ 21:21 ()


ความเห็น (0)