อนุทิน 102258 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ด้วยกัลยาณมิตรจิตไมตรีจากแรงบันดาลใจกอปรกัลยาณธรรม จึงก่อเกิดผลงานสร้างสรรค์ปัญญา... ธีรโสภณ ธิงค์ บียอนด์ ธรรมะ
เขียน 14 Dec 2011 @ 21:09 () แก้ไข 14 Dec 2011 @ 21:13, ()


ความเห็น (0)