อนุทิน 102230 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ (ส.ส. 15/891/330)

เขียน 13 Dec 2011 @ 20:08 () แก้ไข 13 Dec 2011 @ 20:13, ()


ความเห็น (0)