อนุทิน 102230 - ธีรโสภณ

  ติดต่อ

วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ (ส.ส. 15/891/330)
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)