อนุทิน #102230

วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ (ส.ส. 15/891/330)
เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)