อนุทิน 102210 - ธีรโสภณ

ธีรโสภณ
ภาษิตจีนสอนใจตน... ธีรโสภณ "...ผู้ไร้สัจจะ ถึงจะมีความสามารถก็ไร้ประโยชน์..."
เขียน 13 Dec 2011 @ 07:29 () แก้ไข 13 Dec 2011 @ 07:33, ()


ความเห็น (0)