อนุทิน 101953 - พัดศรีเรือง

RT @Witwit: RT @Beard_WS: ได้อ่านพระราชดำรัสในหลวงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถ้าพวกเราทำได้สักข้ออย่างเคร่งครัด ประเทศไทยก้าวหน้าแน่ #WeLoveTh

เขียน 07 Dec 2011 @ 09:25 () แก้ไข 07 Dec 2011 @ 09:27, ()


ความเห็น (0)