อนุทิน #101938

คนธรรมดานั้น หากมีศีลเป็นอยู่อย่างขยัน ร่าเริง เบิกบาน สดใส พัฒนาตนจนเบาบาง จาง คลายจากกองกิเลส ก็มีสิทธิ เป็นอาริยะชนคงประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน คุ้มครองตนทั้งมีส่วนช่วยงานบริหารประเทศได้

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)