อนุทิน 101938 - ครูบาบินก้าว

คนธรรมดานั้น หากมีศีลเป็นอยู่อย่างขยัน ร่าเริง เบิกบาน สดใส พัฒนาตนจนเบาบาง จาง คลายจากกองกิเลส ก็มีสิทธิ เป็นอาริยะชนคงประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน คุ้มครองตนทั้งมีส่วนช่วยงานบริหารประเทศได้

 

เขียน 07 Dec 2011 @ 01:29 () แก้ไข 07 Dec 2011 @ 01:34, ()


ความเห็น (0)