อนุทิน 10184 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

เมื่อใดบุคคลเห็นสักแต่ว่าได้เห็น ฟังสักแต่ว่าได้ฟัง รู้สักแต่ว่าได้รู้

เข้าไปรู้เพียงสัก ๆ ว่ารู้ ไม่หลงไหล พันพัน มัวเมา ย่อมว่างจากการยึดถือสิ่งต่าง ๆ

ชีวิตย่อมปลอดโปร่ง ว่าง และเบางบางอยู่ (ส่วนหนึ่งจากพุทธโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  เขียน:  

ความเห็น (0)