อนุทิน 101832 - พัดศรีเรือง

บางครั้งคำพูดดีๆเป็นร้อย ก็ไม่อาจมีค่าเท่ากับ 1 การกระทำ

พูดว่า..รัก..คิดถึง..ให้ฟังก็ไม่ได้รู้สึกอบอุ่น.. เท่ากับ 1 อ้อมกอด

เขียน 04 Dec 2011 @ 18:45 () แก้ไข 04 Dec 2011 @ 18:47, ()


ความเห็น (0)