อนุทิน 101731 - ดร. ภิญโญ รัตนาพันธุ์

วิจัยภาวะผู้นำพลังบวก (Appreciative Leadership) ในโรงเรียนครับ

http://soar.wichita.edu/dspace/handle/10057/3931

เขียน 01 Dec 2011 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)