อนุทิน 101725 - ดร.ภิญโญ

  ติดต่อ

AI ที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

http://www.adb.org/Documents/Information/Knowledge-Solutions/Appreciative-Inquiry.pdf

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณครับ