อนุทิน #101725

AI ที่ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

http://www.adb.org/Documents/Information/Knowledge-Solutions/Appreciative-Inquiry.pdf

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)