อนุทิน 101709 - พัดศรีเรือง

RT @nnanews: แม้หลายแห่งจะยังมีน้ำท่วม แต่ฝ่ายบริหารประเมินแล้วว่า สถานการณ์ได้ผ่านพ้น ภาระกิจต่อไปคือเรื่องการฟื้นฟูเยียวยา

เขียน 01 Dec 2011 @ 07:17 () แก้ไข 01 Dec 2011 @ 07:23, ()


ความเห็น (0)