อนุทิน #101625

หากไม่เตรียมถือตัวมัวต่อต้าน

หลงในกาลเล่นกลเป็นคนกล้า

เพื่อเลี้ยงชีพรีบร้อนก่อนเวลา

มีศรัทธาหลงทิศผิดหลักธรรม

เขียน:

ความเห็น (0)