อนุทิน 101625 - โสภณ เปียสนิท

หากไม่เตรียมถือตัวมัวต่อต้าน

หลงในกาลเล่นกลเป็นคนกล้า

เพื่อเลี้ยงชีพรีบร้อนก่อนเวลา

มีศรัทธาหลงทิศผิดหลักธรรม

เขียน 28 Nov 2011 @ 22:54 ()


ความเห็น (0)