อนุทิน 101625 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

หากไม่เตรียมถือตัวมัวต่อต้าน

หลงในกาลเล่นกลเป็นคนกล้า

เพื่อเลี้ยงชีพรีบร้อนก่อนเวลา

มีศรัทธาหลงทิศผิดหลักธรรม

  เขียน:  

ความเห็น (0)