อนุทิน 101523 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

“ข้อที่ 14. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงฝันเห็นฝูงเขียดตัวเล็กวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัว แล้วกลืนกินเข้าไป”

  เขียน:  

ความเห็น (0)