อนุทิน 101523 - โสภณ เปียสนิท

“ข้อที่ 14. พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงฝันเห็นฝูงเขียดตัวเล็กวิ่งไล่กวดงูเห่าตัวใหญ่ และกัดเนื้องูเห่าขาดเหมือนกัดก้านบัว แล้วกลืนกินเข้าไป”

เขียน 25 Nov 2011 @ 21:03 ()


ความเห็น (0)