อนุทิน 101378 - โสภณ เปียสนิท

ส้วมบนภูเขา

ส้วมซึมอย่างนี้ก็ดีโข บนดอยไกลหลายกิโลบนหลังเขา ดีกว่าทุ่งริมท่าป่าลำเนา หนักหรือเบาเท่ากันทุกวันเอย

เขียน 22 Nov 2011 @ 21:35 ()


ความเห็น (0)