อนุทิน 101378 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

ส้วมบนภูเขา

ส้วมซึมอย่างนี้ก็ดีโข บนดอยไกลหลายกิโลบนหลังเขา ดีกว่าทุ่งริมท่าป่าลำเนา หนักหรือเบาเท่ากันทุกวันเอย

  เขียน:  

ความเห็น (0)