อนุทิน 101371 - โสภณ เปียสนิท

  ติดต่อ

ด้วยเมตตาพระองค์ทรงครองราชย์

ประชาชาติปราศจากทุกข์เป็นสุขยิ่ง

“ครองแผ่นดินโดยธรรม” เป็นความจริง

ชนพึ่งพิงผ่านยุคเป็นสุขแท้

  เขียน:  

ความเห็น (0)