อนุทิน 101371 - โสภณ เปียสนิท

ด้วยเมตตาพระองค์ทรงครองราชย์

ประชาชาติปราศจากทุกข์เป็นสุขยิ่ง

“ครองแผ่นดินโดยธรรม” เป็นความจริง

ชนพึ่งพิงผ่านยุคเป็นสุขแท้

เขียน 22 Nov 2011 @ 19:15 ()


ความเห็น (0)