อนุทิน 101354 - ศรีแสงธรรม

อบรมสมาธิก่อนเข้าเรียน เรื่องถ้าพอใจแล้วทำอะไรก็สำเร็จ คนเราถ้าทำอะไรด้วยความตั้งใจ เอาใจใส่ ผลที่ได้รับย่อมเป็นที่พึงพอใจ จะเรียกได้ว่าผลงานน่าประทับใจ การทำอะไรพอเป็นพิธีไม่มีความตั้งใจผลที่ได้ก็พอเป็นพิธีเช่นกัน ฉะนั้นจะทำอะไรอย่าทำพอเป็นพิธี จงทำด้วยใจไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ถ้าพอใจเป็นใช้ได้ทั้งนั้น

เขียน 22 Nov 2011 @ 10:33 ()


ความเห็น (0)