อนุทิน 100821 - โสภณ เปียสนิท

จากลาแล้วอาจกลับพบ

ไม่ลบร่องรอยที่ผ่าน

แม้เลยวันคืนยาวนาน

ฝั่งกาลเวลาท้าทาย

เขียน 08 Nov 2011 @ 13:48 ()


ความเห็น (0)