อนุทิน 100779 - ดร.นพ. กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

กำลังสงสัยว่า ที่ไม่ประกาศขยายวันหยุดราชการ เพราะต้องการดำเนินการบางอย่าง และ/หรือ เพื่อช่วยใครบางคน?

เขียน 06 Nov 2011 @ 16:41 () แก้ไข 06 Nov 2011 @ 19:00, ()


ความเห็น (0)