อนุทิน #100432

สวัสดัครับท่าน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้อนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรมให้แก่คณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลยที่ผ่านมา
เขียน:

ความเห็น (0)