อนุทิน 100432 - นวรัตน์

  ติดต่อ

สวัสดัครับท่าน ขอกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้อนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรมให้แก่คณะครูโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เลยที่ผ่านมา
  เขียน:  

ความเห็น (0)